TERMENII ȘI CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AUTO

Termeni de închiriere... Obligațiile utilizatorului... Daune șI pierderea documentației
TERMENII ȘI CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AUTO
 1. PREVEDERI PRELIMINARE

(a) “Proprietar” - CARWIZ cu sediul social localizat la: Calea Bucurestilor 291 B, Ilfov,Otopeni

(b) “Chiriașul” - persoană fizică sau juridică care angajează sau în numele căreia este angajat vehiculul. În contractul de închiriere auto, este denumit ”Chiriaș” și este tras la răspundere pentru respectarea tuturor punctelor din acești Termeni Generali ai Contractului de închiriere.

(c) “Contract” - un acord contractual de închiriere individuală care este semnat la preluarea vehiculului la începutul perioadei de închiriere și care autorizează folosirea vehiculului, definește preluarea și predarea vehiculului, acoperirea, echipamentele și serviciile incluse în preț și metoda de plată pentru închiriere. Contractul cuprinde, de asemenea, informații despre starea kilometrajului, nivelul combustibilului, daunele și posibilele defecte ale vehiculului de închiriat și alte drepturi și obligații ale ambelor părți care cu semnătura lor acceptă în totalitate prezentul contract. Starea vehiculului la momentul emiterii și Termenii generali de închirierea se consideră a face parte din contractul de închiriere.

(d) “Șoferul / Șoferul suplimentar” - o persoană fizică listată în acordul de închiriere în calitate de ”utilizator” care semnează contractul de închiriere și preia vehiculului și, de asemenea, este responsabil pentru toate prevederile următoare din acordul de închiriere.

(e) “Utilizatorul” - chiriașul, șoferul și șoferul suplimentar denumiți în continuare în Termenii și Condițiile Generale ale Contractului de Închiriere, în calitate de - Utilizator.

(f) “Vehiculul”, obiectul contractului și ale cărui informații sunt cuprinse în contract.

 

 1. TERMENI DE ÎNCHIRIERE

Prin semnarea contractului, utilizatorul confirmă preluarea de către acesta/aceasta a vehiculului în condiție corespunzătoare pentru serviciul contractat cu toate echipamentele care îi aparțin și toată documentația însoțitoare. Șoferul, care în numele entității juridice preia vehiculul și semnează contractul, declară faptul că are autoritate și garantează responsabilitatea sa înaintea Proprietarului, în solidaritate cu respectiva persoană juridică și este responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor în temeiul prezentului Contract. Prin semnarea contractului, utilizatorul garantează proprietarului că îndeplinește termenii și condițiile generale privind vârsta minimă impusă pentru obținerea permisului de conducere și că are în posesia sa întreaga documentație necesară pentru operarea unui vehicul în conformitate cu regulamentele valabile din România. Trebuie să furnizeze în original aceste documente proprietarului pentru observarea acestora și o copie după acestea va rămâne în posesia CARWIZ, ca o anexă la prezentul contract. Utilizator va fi tras la răspundere pentru încălcările rutiere comise în timpul perioadei contractuale, chiar și după ce se încheie contractul.

 

 1. CONDIȚII DE PLATĂ

Utilizatorul este obligat să aibă o pre-autorizare efectuată privind cardul de credit pentru suma stabilită de către Proprietar în temeiul evaluării acestuia, în funcție de clasa vehiculului, închiriere, asigurare, etc. Prin semnarea acordului de închiriere, clientul autorizează proprietarul să tarifeze suma necesară pentru chiria zilnică în temeiul tarifului convenit, precum și toate adaosurile zilnice (acoperirea achiziționată, echipamentele și serviciile suplimentare), precum și orice alte costuri posibile care sunt suportate, în baza listei actuale de prețuri. Aceste taxe sunt efectuate pe cardul de credit sau de debit al utilizatorului pentru care s-a efectuat preautorizarea sau orice alt mijloc de plata convenit. Proprietarul poate tarifa sumele de plată prin taxarea contului utilizatorului în timpul sau chiar după finalul închirierii, atunci când descoperă o obligație a utilizatorului sau utilizatorul poate plăti respectivele costuri printr-un acord cu proprietarul, care este la libera alegere a proprietarului. În cazul în care utilizatorul plătește direct în contul proprietarului, acesta/aceasta este obligat să facă acest lucru în perioada de timp specificată. În caz de întârziere, Clientul este obligat să plătească proprietarului dobânzi, precum și alte costuri suplimentare posibil suportate.

 

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Prin semnarea acordului, utilizatorul declară faptul că este familiarizat cu obligațiile stabilite mai jos și le acceptă:

 1. faptul că vehiculul va fi returnat la locul convenit și la momentul convenit, în statul din care a fost preluat, cu echipamentul și cantitatea de combustibil cu care a fost luat sau chiar înainte de momentul convenit și la cererea proprietarului;
 2. prelungirea duratei convenite a închirierii, precum și toate celelalte schimbări cu privire la închiriere, trebuie să fie solicitate de la proprietar, în format scris, cu cel puțin 24 de ore anterior expirării termenului limită pentru închiriere; în caz contrar, proprietarul este autorizat să raporteze vehiculul închiriat ca fiind pierdut.
 3. vehiculul nu va fi supraîncărcat, folosit pentru instruirea șoferilor noi, transportul sau remorcarea altor vehicule sau remorci, pentru transferarea pasagerilor pentru un beneficiu monetar, pentru curse, testarea anduranței, testarea vitezei sau pentru acțiuni ilegale;
 4. vehiculul va fi folosit doar de către șofer sau șoferii suplimentari prevăzuți în contract, strict pentru uz personal, în conformitate cu destinația vehiculului și faptul că vehiculul nu va fi pus la dispoziție utilizatorilor neautorizați și persoanelor terțe;
 5. să utilizeze vehiculul în mod adecvat și să îl trateze în consecință
 6. faptul că atunci când părăsește vehiculul, va închide în mod adecvat toate geamurile și va încuia luând cheile și documentele cu acesta să conducă doar pe drumurile publice, fără a fi sub influența alcoolului sau a drogurilor, respectând legile și regulamentele rutiere;
 7. să aibă grijă de întreținerea tehnică periodică a vehiculului, însemnând verificări în mod periodic a nivelului lichidului de răcire, nivelului de ulei, al altor lichide, presiunea anvelopelor, etc.
 8. dacă în orice moment panoul de instrumente semnalează necesitatea întreținerii sau în cazul în care utilizatorul însuși concluzionează faptul că vehiculul are nevoie de întreținere, este obligat să notifice proprietarul cu privire la acest lucru și să pună la dispoziție vehiculul pentru acest lucru. În cazul avarierii aduse vehiculului sau în cazul avariei vehiculului cauzate de nerespectarea acestor termeni, utilizatorul este obligat să despăgubească toate daunele respective și posibila pierdere a câștigurilor, din cauza inabilității proprietarilor de a efectua respectivele activități de bază și întreținerea, din cauza neglijenței utilizatorului.
 9. faptul că vehiculul nu va fi folosit pentru a transporta mai mulți pasageri sau bunuri decât cantitatea maximă permisibilă mentionata în specificațiile vehiculului și nu va aduce modificări vehiculului;
 10. faptul că vehiculul nu va fi condus înafara granițelor României, cu excepția cazurilor în care se anunță în prealabil, pentru care proprietarul poate tarifa o taxă suplimentară în baza listei de prețuri. În cazul încălcării restricțiilor de traversare a granițelor și teritoriale privind utilizarea vehiculului, toate pachetele de acoperire ale utilizatorului, menționate în secțiunea 8 din acești termeni vor înceta să se aplice.
 11. faptul că va suporta toate costurile asociate cu utilizarea vehiculului, cum ar fi, dar fără a se limita la, taxele de autostradă, taxele de pod, taxele și amenzile de parcare precum și încălcările rutiere și altele
 12. În baza prezentului contract, utilizatorul autorizează proprietarul pentru a-i taxa toate contravențiile rutiere, precum și amenzile de parcare și alte amenzi, fără notificare în prealabil, dacă rezultă din încălcarea legilor și regulamentelor din România sau orice altă țară și dacă au fost comise în timpul perioadei de închiriere. Aceste costuri vor fi sporite de taxele de gestionare și se vor taxa din cardul de debit sau de credit acordat pe prima pagină din prezentul contract de închiriere.
 13. utilizatorul, o persoană juridică poate cu notificare în scris în prealabil și consimțământul de la proprietar permite utilizarea vehiculului închiriat de către un muncitor care îndeplinește cerințele prevăzute și este în acest caz obligat să familiarizeze șoferul cu termenii și responsabilitățile contractuale, care nu diminuează în nici un mod responsabilitatea persoanei juridice de a respecta acești termeni și condiții.
 14. utilizatorul nu va fuma în interiorul vehiculului.

 

 1. DAUNE ȘI PIERDEREA DOCUMENTAȚIEI

În cazul daunelor sau pierderii echipamentelor sau uneltelor, documentației autoturismului, plăcuțelor de înmatriculare sau cheilor vehiculului, utilizatorul este obligat să despăgubească costurile (300 euro la 500 euro). Utilizatorul vehiculului este responsabil în cazul în care există daune la motor, piesele mecanice ale vehiculului (spre exemplu, din cauza lipsei de ulei, lichid de răcire sau alte lichide la motor), precum și în cazurile daunei aduse bazinului de decantare, daunele ale ambreiajului (așa-numitul ambreiaj ars), daune aduse șasiului pentru transport al vehiculului, pierderea/daune asupra documentelor și cheilor vehiculului, pierderea/daune ale plăcuțelor de înmatriculare, daunele aduse interiorului vehiculului, banchete arse, alimentarrea combustibilului neadecvat sau alte avarii cauzate de neglijența utilizatorului sau a șoferului suplimentar al vehiculului (cum ar fi condusul neglijent sau condusului înafara drumului). În toate aceste cazuri, utilizatorul vehiculului va rambursa proprietarului întreaga valoare a costurilor pentru reparația vehiculului, plus valoarea pentru chiria zilnică pierdută în temeiul listei actuale de prețuri, pe durata reparației, dar nu mai mult de 30 de zile și orice alte daune, cum ar fi costul pentru remorcarea vehiculului sau valoarea pierdută a vehiculului. Utilizatorul sau persoana căreia proprietarul i-a dat vehiculul, își asumă folosirea vehiculului în conformitate cu

instrucțiunile producătorului, precum și utilizarea motorinei sau a benzinei fără plumb, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Oricare și toate daunele care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni nu sunt acoperite de asigurare și obligațiautilizatorului vehiculelor.

 

 1. FURTUL, ACCIDENTUL VEHICULULUI ȘI/SAU AVARIEREA

În cazul unui accident, daunei aduse vehiculului, furtului, defectării motorului sau a unor circumstanțe similare, utilizatorul trebuie să:

 

 1. asigure prevenirea daunelor în plus aduse vehiculului închiriat până la preluarea de către proprietar
 2. înregistreze numele și adresele martorilor și participanților;
 3. sune la poliție și să procure o înregistrare a evenimentelor, cu excepția cazului de defectare a motorului;
 4. informeze cel mai apropiat oficiu al proprietarului cu privire la evenimente.

Utilizatorul vehiculului este obligat să raporteze orice daună adusă vehiculului către poliție, în cazul în care utilizatorul nu furnizează un raport de înregistrare la poliție, nu face o declarație și nu furnizează un test de alcool, toate costurile pentru daune în legătură cu daunele sau vehiculul lipsă, vor fi suportate de către utilizatorul vehiculului în valoarea lor totală, inclusiv profiturile pierdute la valoarea chiriei zilnice datorate pentru neutilizarea vehiculului pe durata reparației, până la maxim 30 de zile, indiferent de vinovăția utilizatorului pentru incident și dacă utilizatorul a acceptat și plătit pentru asigurare suplimentară sub formă de excedent redus (CDW +) / LLP (parteneriat cu răspundere limitată) sau răspundere totală achiziționată din excedent SCDW)

 

RESPONSABILITATE ZERO

 

 1. COSTURI RAMBURSATE UTILIZATORULUI

Proprietarul va rambursa utilizatorului toate costurile pentru ulei, lubrifianți, service periodic, doar cu consimțământul proprietarului care au avut loc în timpul perioadei de închiriere, cu excepția costurilor de spălare a vehiculului, după depunerea tuturor facturilor achitate. Factura trebuie să fie adresată proprietarului; CARWIZ customersupport@carwiz.com.ro sau la returnarea vehiculului. Pentru rambursarea costurilor menționate mai sus, utilizatorul trebuie să fi primit acordul unui reprezentant autorizat al proprietarului; în caz contrar, rambursarea nu va fi admisibilă.

 

 1. CONTRIBUȚIA (EXCEDENTUL) LA DAUNE (FRANȘIZA)

Riscul și valoarea contribuției (excedentului) la daune poate fi redus/ă prin acceptarea acoperirii corespunzătoare, cu condiția ca dauna să nu fi fost cauzată prin încălcarea termenilor și regulamentelor din prezentul contract sau utilizarea neadecvată voită a vehiculului. Răspunderea redusă pentru daune sau furt cu contribuția la daune (CDW / TP); prin acceptarea acestei acoperiri puteți reduce răspunderea dumneavoastră la daune sau furt și diferența dintre excedent (franșiză) și valoarea totală a daunei.

 

Acoperirea pentru pasageri în cazul unui accident (PAI); șoferul și pasagerii sunt asigurați în caz de deces și dizabilitate în măsura decisă de către societatea de asigurări la care sunt asigurate toate vehiculele proprietarului. Achiziționarea contribuției cu limitare in caz de daune LLP sau (CDW +); prin acceptarea și plata pentru această acoperire suplimentară, utilizatorul poate limita răspunderea sa pentru daunele aduse vehiculului. Achiziționarea răspunderii pentru daunele aduse anvelopelor, șasiului și sticlei (WUG); această acoperire suplimentară acopera răspunderea dumneavoastră pentru distrugerea/daunele adusă/e anvelopelor, roților sau capacelor de roată, distrugerea/daunele adusă/e șasiului pentru transport al vehiculelor și geamurilor vehiculelor. Achiziționarea răspunderii totale la excedent (SCDW) sau EXCEDENT ZERO; prin acceptarea și plata pentru această acoperire suplimentară, utilizatorul poate limita în plus răspunderea sa per ansamblu pentru daunele aduse vehiculului.

 

SCDW sau PROTECȚIA ZERO nu acoperă: distrugerea/daunele aduse anvelopelor, roților sau capacelor de roți, distrugerea/daunele adusă/e șasiului pentru transport al vehiculului, interiorul vehiculului (cu excepția cazurilor în care interiorul este deteriorat într-un accident), toate geamurile și oricare și toate daunele fără o evidență. Prin semnarea acordului de închiriere, utilizatorul autorizează proprietarul sa ii debiteze cardul de credit, pentru toate costurile, nerespectările sau pierderile, până la franșiză sau suma totală pentru daune dacă utilizatorul nu a aderat la acești termeni și condiții generale, chiar și cele care sunt descoperite după ce vehiculul a fost returnat și în legătură cu care utilizatorul nu a notificat proprietarul în conformitate cu procedura de predare a vehiculului. Asigurarea nu acoperă daunele aduse în zonele cu risc ridicat sau în zonele de război sau în cazul în care autovehiculul de închiriat este folosit înafara granițelor României, în tranzit, în timpul transportului pe feribot și pe insule, fără consimțământul în scris al proprietarului.

 

În cazul daunelor, Clientul trebuie si furnizeze un raport de înregistrare la poliție, autorizație de reparație, fotocopii după cartea de identate/pașaport, permis de conducere și asigurare ale celuilalt participant la daune. Neobținerea acestor documente duce la taxarea la valoarea totală a daunelor și a zilelelor de staționare ale clientului, indiferent de asigurarea achiziționată.

 

 1. COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Utilizatorul furnizează informațiile personale în mod voluntar. Informațiile personale ale utilizatorului sunt necesare în procesul de realizare a serviciului solicitat.

 

Proprietarul folosește și procesează datele personale în conformitate cu regulamentele aplicabile privind protecția datelor personale. Informațiile privind procesarea datelor personale precum și drepturile utilizatorului, se pot găsi în Declarația privind protecția datelor personale la www.carwiz.hr.

 

 1. ALTE PREVEDERI

Proprietarul nu este răspunzător pentru daunele suferite de către utilizator pentru întârzierea livrării vehiculului sau pentru daunele care pot fi suportate de către utilizator datorită avarierii vehiculului în timpul perioadei de închiriere. Proprietarul are dreptul de a rezilia contractul de închiriere și de a intra imediat în posesia vehiculului în cazul în care utilizatorul nu acționează în conformitate cu oricare prevedere din acești termeni și condiții sau acordul de închiriere sau dacă vehiculul este deteriorat. Rezilierea serviciului de închiriere în temeiul acestor prevederi nu pune la îndoială alte drepturi ale proprietarului declarate în temeiul acestor termeni și al acordului de închiriere.

 

Acest contract este întocmit în două exemplare identice, dintre care unul este acordat utilizatorului și celălalt este reținut de către proprietar. Cu semnătura sa pe ultima pagină a acestui contract, Utilizatorul acceptă prezentul contract și toate prevederile sale și cu acceptul acoperirii daunelor din Articolul 8, acceptă condițiile și termenii pentru acoperire cu care s-a familiarizat. Modificările aduse acestui contract se pot efectua doar în scris, acordurile verbale sunt considerate nule. În cazul unui conflict în temeiul prezentului Acord, ambele părți convin să înainteze problema în cauză în

Pentru imbunatatirea experientiei de navigare, pagina web CARWIZ utilizează cookie-uri si tehnologii similare. Daca continuati să vizualizati acest site, vom considera ca sunteti de acord cu utilizarea acestuia. Informatii aditionale »